G-TX7GXR6JB3

Pravo na odustajanje

Pravo na odustajanje

 

 U skladu sa važecim Zakonom o zaštiti potrošača,(Sl.gl.RS br.62/2014) obaveštavamo vas o sledećem:

 

·         Obrazac izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu:sbbpoil@gmail.com ili

      na adresu firme:

 

       SB-BP OIL d.o.o.

       III vojvođanske brigade 44

11271 Surčin

 

  • Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora  zaključenog na daljinu,odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata tgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača,odnosno treceg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.
  • Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza,osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.
  • Proizvodi moraju biti nekorišćeni ,neoštećeni I u orginalnoj ambalaži,mora biti priložen orginalni račun I obrazac-izjava o odusranku od ugovora.
  • Potrošač moze u roku od 14 dana od dana zaključivanja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.
  • Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
  • Clan 33. Zakona o zaštiti potrošača.
  • Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora,smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.
  • Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana prijema izjave o odustanku.
  • Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu,trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču,odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu,bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.
  • Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu,bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac-izjavu o odustanku od ugovora.